Vse daljše in zahtevnejše kirurške posege opravljamo v splošni inhalacijski anesteziji. Pri tem uporabljamo tri inhalacijske sisteme z mešanico plinov Isoflorana in kisika, ki omogočajo najvarnejši način narkoze za vašo žival.
Inhalacijski aparat znamke Dräger je opremljen tudi z respiratorjem - umetna pljuča, s katerim lahko uspešno predihavamo zelo različno velike živali.
Ob vsaki narkozi oz. operativnim posegu skrbno spremljamo življenjske funkcije: dihanje, pulz, oksigenacijo tkiv, telesno temperaturo itd. in po potrebi ustrezno ukrepamo. Središče monitoriziranja predstavljata veterinarski monitor Newtech NT3 in pulzni oksimeter znamke Palco Labs, s katerima neinvazivno spremljamo saturacijo krvi (nasičenost krvi s kisikom), CO2 v izdihanem zraku, srčni utrip, EKG, krvni tlak in telesno temperaturo.
Hitrost, čas in količino intravenozne aplikacije infuzijskih raztopin in zdravil uravnavamo z infuzijskima črpalkama Niki V4 in TIVA SK-500I. Z infuzijsko črpalko lahko vzdržujemo tudi kapljično narkozo s ketaminom ali propofolom.